Fair 2009 begins !

This year we bring new figures!

Pescador 2009 Genaral Anunciació pessebre petit. Darwin caganer.

Scaramuix’s Caganer on Youtube

Visiteu l’animació del caganer de Scaramuix!